Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Exkurze Managementu rizik ve firmě Evektor

FLKŘ, to není jen ochrana obyvatelstva a aplikovaná logistika. Svěží vítr by měli na pracovní trh přinést i absolventi bakalářského studijního programu Management rizik, který je zaměřen na problematiku analýzy rizik v širokém spektru oblastí. První absolventy tohoto programu fakulta vyšle do světa na konci stávajícího akademického roku.

Zatímco první dva roky studia byly v rámci Managementu rizik spojené se získáváním všeobecných základů, třetí ročník obsahuje celou řadu profilových a státnicových předmětů (Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, Krizový management podniku, Ekonomika krizových situací, Řízení finančních rizik atd.). Jako jejich vítané doplnění se podařilo v úterý 1. listopadu zorganizovat exkurzi v kunovické společnosti EVEKTOR, spol. s r.o., která patří mezi české lídry na poli leteckého průmyslu. „Poděkování patří všem zástupcům hostitelské firmy a zejména vedoucí výroby Ing. Kateřině Kadalové, bez jejíhož organizačního nasazení by se exkurze v tak vydatné podobě neuskutečnila. Za dvě hodiny jsme toho viděli a slyšeli hodně. Absolvovali jsme diskusi s finančním ředitelem, s manažerem kvality a díky vedoucí výroby Katce Kadalové, naší absolventce v oboru Logistika a management, jsme si prošli převážnou část výroby. Vzhledem ke vstřícnosti firmy jsme navíc na exkurzi mohli vzít kromě studentů třetího ročníku také naše druháky,“ informoval tajemník Ústavu krizového řízení Ing. Jiří Dokulil, Ph.D.

Tímto počinem však spolupráce Ústavu krizového řízení a firmy EVEKTOR nekončí. Tři studenti Managementu rizik zahájili v této firmě zpracovávání svých bakalářských prací zaměřených na provozní, finanční a marketingová rizika. „S přístupem firmy jsme nadmíru spokojené. Měly jsme možnost se setkat s výkonným ředitelem a marketingovou specialistkou, kteří nám blíže představili oblasti, jimiž se zabýváme ve svých bakalářských pracích. Vážíme si možnosti v těchto konzultacích i nadále pokračovat,“ podělily se o své postřehy studentky Agnieszka Jochymková a Žaneta Vrátná.

 

Fakulty a součásti

Zavřít