Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Dotazníkové šetření – Plán rozvoje sportu UTB ve Zlíně a výzkum v oblasti daňové gramotnosti

Dotazníkové šetření – Plán rozvoje sportu na UTB ve Zlíně


Vážené studentky, vážení studenti,

obracím se na Vás s žádostí o zapojení se do dotazníkového šetření, které probíhá v rámci zpracování strategického dokumentu – Plán rozvoje sportu UTB ve Zlíně. Plán rozvoje sportu slouží k získání uceleného pohledu na rozvoj sportu, především však k zajištění lepších podmínek pro sportování na celé univerzitě. Je tedy velice důležité znát Váš názor a případné nápady pro zajištění lepšího prostředí v oblasti sportu a pohybových aktivit.

Získáváte tak možnost aktivně se podílet na rozvoji sportu, jelikož získané výsledky z dotazníkového šetření budou sloužit jako důležitý podklad pro zpracování dokumentu.

Více informací naleznete již v samotném dotazníku, který naleznete na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeplvomgvWQr5kp42TQdjZG9_7aS6Zj8sXXCZ6GztL1km33w/viewform?usp=sf_link


Dotazníkové šetření – Výzkum v oblasti daňové gramotnosti

Za řešitelský tým Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je distribuován dotazník zabývající se výzkumem v oblasti daňové gramotnosti.

Získaná data budou využita pro potřeby výzkumného šetření v oblasti daňové gramotnosti mezi studenty bakalářských studijních programů. Cílem řešitelského týmu je identifikovat úroveň daňové gramotnosti ve vztahu k současnému trendu digitalizace daní a posoudit připravenost absolventů VŠ na vstup na pracovní trh.

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění by mělo trvat přibližně 15 minut. Po vyplnění dotazníku se respondent okamžitě dozví svůj bodový zisk a úroveň daňových znalosti. Výsledky dotazníkového šetření budou použity výhradně pro účely vědecké práce řešitelské týmu.

V případě dotazů se můžete obrátit na členku řešitelského týmu Lucii Formanovou na její univerzitní emailovou adresu lucie.formanova@mendelu.cz

Na dotazník budete přesměrováni kliknutím na odkaz zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexvIFeWqQsCCOtMbLs_8XPyhP5If1KORWaH9FIuF-t-K0Zpw/viewform?usp=sf_link

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít