Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Doplňující volby do AS FLKŘ

Volební týden do Akademického senátu FLKŘ je tady.

Ode dneška můžete navrhovat svého kandidáta do AS FLKŘ, který bude hájit a bojovat za Vaše zájmy.  Jestli víte o někom, kdo se nebojí výzev, chce se podílet na chodu fakulty, tak ho navrhněte.

Kandidáty je možné navrhovat na návrhových lístcích, které jsou zveřejněny v informačním systému FLKŘ, k dispozici na sekretariátu děkanky FLKŘ a na recepci budovy UH1. Návrhové lístky se odevzdávají na recepci fakulty v rámci její provozní doby do připravené zapečetěné volební urny, a to ve dnech 15. – 21. 2. 2023 včetně.

Fakulty a součásti

Zavřít