Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Cvičení “STADION” s PČR

V úterý 16. 5. 2023 se naši studenti  zúčastnili rozsáhlého cvičení “STADION” v Praze, které proběhlo pod taktovkou složek Integrovaného záchranného systému.

Cvičení, které se zaměřilo na simulaci různých scénářů při konání sportovních utkání a koncertů, se řadí mezi největší cvičení tohoto druhu v České republice. Během cvičení byly simulovány různé situace, které by mohly při takovýchto masových akcích nastat.

Jedním z předpokládaných scénářů byla například evakuace, kdy se připravený tým snažil koordinovaně a efektivně evakuovat návštěvníky bez zbytečného chaosu. Dalším scénářem byl aktivní útočník, který způsobil paniku a účastníci cvičení se museli rychle zorganizovat a spolupracovat s Policií a dalšími složkami IZS.

Účast na cvičení byla pro studenty studijního programu Ochrany obyvatelstva velmi užitečná z praktické i teoretické stránky. Bezpečnost na sportovních a dalších hromadných akcích je velmi důležitá. Díky i takovým cvičením je  připravenost složek IZS na krizové situace na vysoké úrovni.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít