Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
ocenění

Cena Wernera von Siemense

Již dvacet tři let jsou  nadaní studenti, inspirativní pedagogové a nadšení vědci oceňováni prestižní cenou, která sbližuje hranice průmyslu a vědy. Letos se mezi nejlepší dostal i náš kolega, Ing. Pavel Tomášek, Ph.D.

Vytrvalost, odvaha a vůle zvítězit

Tyto tři vlastnosti stojí za celosvětovým úspěchem a pevnými základy společnosti Siemens. A těmito vlastnostmi disponoval i Werner von Siemens, který nejenže založil prosperující společnost, ale nebál se s vervou vrhnout do výzkumných projektů, nad nimiž mnozí jen nevěřícně kroutili hlavou. A právě tyto nekonvenční myšlenky a postupy daly vzniknout Ceně Wernera von Siemense, protože společnost Siemens věří, že výzkum a inovace jsou tou správnou investicí do budoucnosti.

Co to je za věc!?“ Tak na takovouto otázku  se mimo jiné snaží odpovědět disertační práce doktora Tomáška. Jejím výstupem je systém umožňující odhadnout materiálové vlastnosti neznámého předmětu. A nejen to. Dokáže zjistit vlastnosti i velmi čerstvých materiálů, o kterých toho ještě mnoho nevíme (jsou to např. různé novodobé polymery a kompozity). Netřeba se držet při zemi. Tento nástroj totiž umožňuje hlubší poznání neznámých materiálů i v kosmu, na jiných planetách. Ba co víc, systém je dokonce bezkontaktní (což je nejen moderní, ale v dnešní době i velmi užitečné).

Doktor Pavel Tomášek se se svou disertační prací „Řešení inverzního problému odhadu permitivity materiálu ve volném prostoru“ probojoval na překrásné 5. místo z více než dvou set přihlášených a my mu ze srdce gratulujeme!

 

Fakulty a součásti

Zavřít