Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Call centrum FLKŘ

Call centrum na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti bylo zřízeno ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Toto centrum je součástí projektu E-roušky a má za cíl trasování osob, které byly ve styku s pozitivně testovanou osobou. Může se jednat o blízkou rodinu, spolužáky (kantory) ve třídě nebo jiné.

Studenti zapojeni do tohoto projektu získávají praxi ve svém oboru a zároveň tím pomáhají ke zlepšení současné situace.

Informace z call centra:

  • Během prvních 4 dní provozu call centra na naší fakultě se do dobrovolnictví zapojilo 42 studentů.
  • Pravidelné proškolování nových dobrovolníků pracovníky krajské hygienické stanice Uherské Hradiště.
  • Studenti, kteří se zapojují do dobrovolnické práce v call centru jsou omluveni z výuky.
  • V provozu je rezervační systém, pomocí kterého si studenti rezervují směny, které jim vyhovují.
  • Směny probíhají ve dvou cyklech, a to od 8–12 hod. a pak od 12–16 hod. od pondělí do pátku.

    Napsali o nás

Fakulty a součásti

Zavřít