Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

NAWA

Od září roku 2021 do dubna 2022 se naše fakulta v rámci Univerzitního projektu zúčastnila projektu NAWA.

Projektu se zúčastnili tři studenti z FLKŘ a  šest studentů z FaME.  Navštívili  zajímavé workshopy v pěti evropských zemích – v Kosovu, Belgii, Maltě, Polsku. Jeden z workshopů se konal  také v České republice. Všechna setkání se konala  v anglickém jazyce pod vedením zkušených akademiků.

Kosovo pro nás bylo velmi přínosné. Poznali jsme studenty ze všech dalších zemí, které se projektu účastnily a následně jsme poznávali jejich kulturu,”  řekla Alžběta, studentka FLKŘ.

“V Kosově jsme pobývali ve městě Pejë a také jsme navštívili  hlavní město Priština. Podívali jsme se do nejrůznějších firem. Náročný byl výstup na Via Ferrate, museli jsme si navzájem věřit. 🙂 Zkusili jsme, jaké je to spoléhat se na dalšího člověka,” dodala nadšeně Alžběta.

Další zastávkou byla Belgie, kde se studenti učili správně vyjednávat. Poznali místní kulturu, navštívili Parlament Evropské unie, což bylo velmi přínosné a záživné. Dále se ve městě Leuven zúčastnili 24hodinové běžecké štafety.  Užili si i degustaci belgické čokolády.

V České republice se workshop konal  na akademické půdě FaME ve Zlíně. Studenti ostatních zemí byli nadšeni a  z naší univerzity byli unešení.

Na Maltu nešlo jen o to, jak si užít přímořské klima, ale také o seznámení se s BLUE OCEAN STRATEGY. Studenti propojovali teorii s praxí. Poznávali kulturu a upevňovali přátelské vztahy s kolegy z jiných zemí.

Poslední společné setkání bylo na polské univerzitě v Opole, kde studenti celý projekt zakončili zkouškou z Logistiky a Anglického jazyka.

Účast na projektu rozvinula nejen jejich jazykové kompetence, získali také nové vědomosti z různých oblastí a naučili se větší toleranci, naslouchání a nalezli  nová přátelství.

Věříme, že je to posunulo mnohem dál 🙂

Fakulty a součásti

Zavřít