Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
#FLKŘUTB

Promoce 2022

V pátek 23. a v sobotu 24. září proběhnou na nádvoří Jezuitské koleje v Uherském Hradišti slavnostní promoce absolventů Fakulty logistiky a krizového řízení. 

1. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2022 v 8:00 hodin, začátek promoce v 9:00 hodin
NMgr. Studijní program:
Bezpečnost společnosti (všechny specializace), prezenční forma studia

2. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2022 ve 10:00 hodin, začátek promoce ve 11:00 hodin
Bc. Studijní program:
Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, prezenční forma studia

3. promoční skupina
Sraz promujících 23. 9. 2022 v 12:30 hodin, začátek promoce v 13:30 hodin
Bc. Studijní program:
Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program:
Procesní inženýrství, studijní obor: Ovládání rizik, kombinovaná forma studia
Bc. Studijní program:
Bezpečnost společnosti, studijní obor: Řízení environmentálních rizik, prezenční forma studia
Bc. Studijní program: Aplikovaná logistika, prezenční forma studia

4. promoční skupina
Sraz promujících 24. 9. 2022 v 8:00 hodin, začátek promoce v 9:00 hodin
Bc. Studijní program:
Ochrana obyvatelstva, studijní obor: Ochrana obyvatelstva, kombinovaná forma studia

5. promoční skupina
Sraz promujících 24. 9. 2022 v 10:00 hodin, začátek promoce v 11:00 hodin
NMgr. Studijní program:
Bezpečnost společnosti, specializace: Ochrana obyvatelstva, kombinovaná forma studia

6. promoční skupina
Sraz promujících 24. 9. 2022 ve 12:30 hodin, začátek promoce ve 13:30 hodin
NMgr. Studijní program:
Bezpečnost společnosti, specializace: Rizikové inženýrství, kombinovaná forma studia
Bezpečnost společnosti, specializace: Bezpečnost logistických systémů, kombinovaná forma studia
Bezpečnost společnosti, specializace: Environmentální bezpečnost, kombinovaná forma studia

Vzhledem k tomu, že se promoce uskuteční na nádvoří Jezuitské koleji v Uherském Hradišti je vhodné, aby se absolventi a jejich hosté teple oblékli.

Těšíme se na Vás 💚

 

Fakulty a součásti

Zavřít