Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová, Ph.D.

Ústav environmentální bezpečnosti
E-mail: pitrova@utb.cz TEL: +420 576 038 063 Kancelář:
H1/181.32
 • Výuka cizích jazyků.
 • Koordinace výuky cizích jazyků externisty.
 • Odborné zaměření – CLIL, Food Security.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí 8:30 – 9:30, dále dle předchozí domluvy

Životopis

Vzdělání

 • 2016 – 2019: Univerzita Karlova v Praze, PedF, Dějepis a didaktika dějepisu – rozš. studium, učitelství pro 2. a 3. st.
 • 2012 – 2016: Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, Andragogika – doktorský studijní program, Ph.D.
 • 2014: AZ Smart, Praha, profesní kurz BBA – Bachelor of Business Administration – specializace Economy and Law.
 • 2010 – 2013: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Anglický jazyk – rozšiřující didaktické studium.
 • 2010 – 2012: UJAK, Praha, Andragogika – specializace Vzdělávání lidských zdrojů, Mgr.
 • 2005 – 2008: Univerzita Karlova v Praze, PedF, Francouzský jazyk – rozš. studium, učitelství pro 2. a 3. st.
 • 2002: Státní všeobecná jazyková zkouška  z jazyka anglického.
 • 2001: Státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka německého.
 • 1994 – 1999: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Učitelství německého jazyka pro ZŠ, Mgr.

Stáže a studijní pobyty

 • Duben 2012 – Erasmus Teachers´ Mobility – Yasar University, Izmir, Turecko.
 • Květen 2013 - Erasmus Teachers´ Mobility – Izmir, Turecko.
 • Září 2013 – Erasmus Teachers´ Mobility – Szeged University, Szeged, Maďarsko.

Průběh zaměstnání

 • 2009 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, ÚEB, UH, lektorka Aj a Nj, od 2016 odborná asistentka.
 • 2009: Jazyková škola AMOS, Uherské Hradiště, lektorka anglického a francouzského jazyka.
 • 2004 – 2009: Základní škola Kunratice, Praha 4, učitelka německého a anglického jazyka.
 • 2002 – 2004: Střední policejní škola Ministerstva vnitra, Praha 9, jazyková příprava zaměstnanců MV – lektorka.
 • 2000 – 2002: VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, učitelka německého jazyka.
 • 1997 – 2000: Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, učitelka německého a anglického jazyka.

Členství v orgánech

 • Člen stipendijní komise - od 2017.

Další publikace

 • TOMAŠTÍK, M., PITROVÁ, K. (20%), ČECH, P.. Analysis of potential risks in the current tourism from the perspective of Czech Travel Agencies. In International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2014. Albena Resort: STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-27-8. WoS 2015.
 • PITROVÁ, K. (100%): Praktické využití metody CLIL na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně. In Sborník k odborné mezinárodní konferenci Kvalita ve vzdělávání dospělých, UJAK Praha 26. – 27. 9. 2013, Erudio Patria, 2014. ISBN 978-80-905240-0-2.
 • PITROVÁ, K. (100%): Celoživotní dimenze vzdělávání. In Sborník k mezinárodní doktorandské konferenci Je andragogika opravdu věda?, UJAK Praha 25. 3. 2015. Erudio Patria, 2015. ISBN 978-80-905240-5-7.
 • LUKÁŠKOVÁ, E., VELICHOVÁ, H., PITROVÁ, K. (30%): Logistic Support for Catering Facilities in a Crisis Situation. In Economics and Management. Brno: University of Defence, 2014.
 • BARTOŠÍKOVÁ, R., TARABA, P., PITROVÁ, K. (20%): Application of project management in public sector. Ekonomika a management, 2013. Brno: Univerzita obrany, 2013. ISSN 1802-3975 (Jrec).
 • TARABA, P., PITROVÁ, K. (20%), HART, M. Knowledge Model of Corporate Governance. In: Applied Mechanics and Materials, 2015, Vol. 718, pp 22-27. ISSN: 1662-7482.
 • LUKÁŠKOVÁ, E., PITROVÁ, K. (30%), TROJAN, J., HASNÍKOVÁ, N. Analysis of the Physical Organic Food Availability at detail stores in the Czech Republic. In: SOLIMAN, S. K. eds. 28th IBIMA Conference on Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth 9 – 10 November 2016 Seville, Spain. ISBN 978-0-9860419-8-3 WoS 2016.
 • LUKÁŠKOVÁ, E., VELICHOVÁ, H., TROJAN, J., PITROVÁ, K. (20%), KOZÁKOVÁ, L. Economic Analysis of the Necessary Amount of Basic Food Types for the Population of the Czech Republic. In: SOLIMAN, S. K. eds. 27th IBIMA Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth,4 – 5 May 2016 Milan, Italy. ISBN 978-0-98604-19-6-9. WoS 2016.

Fakulty a součásti

Zavřít