Tomas Bata University in Zlín

Scientific Board

Members

Dean of FLCM

doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Dean TEL:+420 576 032 081 E-mail: tuckova@utb.cz Office:1.15/H1

Internal Members

External Members

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Ústav technicko-technologický, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D.
Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně
Ing. Milan Kladníček, MBA
Městská policie Zlín
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Fakulta technologická, UTB ve Zlíně
Ing. Pavel Kostka
EGO Zlín, spol. s r. o.
doc. Dr. Václav Lošek, CSc.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
Ing. František Kyncl, Ph.D.
ČSAD Hodonín, a. s.
prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
prof. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Materialovotechnologická fakulta v Trnave, STU v Bratislavě
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
Univerzitní institut, UTB ve Zlíně
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA
Sociální služby Vyškov, p.o.
doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
Ing. Petr Mikulec, Ph.D.
THERMACUT, k.s, Uherské Hradiště
doc. Ing. Pavel Valášek, CSc., LLM
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.
Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
plk. Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D., MBA
MV – GŘ HZS, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
doc. Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze
Ing. Robert Pekaj, MPA
Krajský úřad Zlínského kraje
pplk. prof. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D.
Fakulta vojenských technologií, UNOB Brno
prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TUO
MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
Krajská hygienická stanice Zlín
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Vysoká škola logistiky o.p.s, Přerov
prof. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice

Faculties and departments

Close