Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Bc.Ing. Eva Lukášková, Ph.D.
odborný asistent

Bc.Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Ústav ochrany obyvatelstva
E-mail: lukaskova@utb.cz TEL: +420 576 032 093 Kancelář:
3.17/H1

odborné zaměření: potravinová bezpečnost


Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 10:00-11:00

Životopis

Vzdělání

2007-2009: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, obor Specializace v pedagogice, bakalářské studium.

2000-2003: Vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, Fakulta ekonomiky obrany státu, obor Ekonomika a hygiena výživy, doktorské studium.

1995-2000:  Vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, Fakulta ekonomiky obrany státu, obor Ekonomika a hygiena výživy, bakalářské a magisterské studium.

1991-1995: Gymnázium Vyškov.

Stáže a studijní pobyty

2010: National Defence University of Warsaw, přednášející v rámci programu Erasmus

2014: Stáž Santa Maria del Cedro, Itálie

2016: Slovenská polňohospodárská univerzita Nitra, přednášející v rámci programu Erasmus

2019: Univerzita Prešov v Prešově, stáže v rámci programu Erasmus

Průběh zaměstnání

2003 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická (2003-2008), Fakulta logistiky a krizového řízení (2009 - dosud)

Další publikace

FIŠERA, Miroslav, Helena VELICHOVÁ a Eva LUKÁŠKOVÁ. Tradiční potraviny a pokrmy Horácka a Valašska. In Kráčmar Stanislav a Květoslava Šustová Kulinářský cestovní ruch – vybrané kapitoly. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7418-315-7.

LUKÁŠKOVÁ Eva, Jan KYSELÁK a Dušan VIČAR. Disposition of the population for survival in crisis situations. Bezpečnostní teorie a praxe č. 04/2018. Policejní akademie ČR v Praze. ISSN 1801-8211.

LUKÁŠKOVÁ, Eva. Základy gastronomie a hotelnictví in Fišera Miroslav a kol. Gastronomie. Český Těšín: 2 THETA, 2016. ISBN 978-80-86380-78-0.

LUKÁŠKOVÁ E. (50 %) a K. PITROVÁ (50 %). Economic and Social Aspects of Food Security. Zlín: UTB ve Zlíně, 2018. ISBN 978-80-7454-770-6

LUKÁŠKOVÁ, E. (70 %), J. BILÍKOVÁ (10 %), Z. MÁLEK (10 %) a V. ŠEFČÍK (10 %). Potravinová (ne)bezpečnost. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. 170 s.  ISBN 978-80-7454-463-7.

MÁLEK, Z. (60 %), LUKÁŠKOVÁ, E. (20 %), PITROVÁ, K. (10 %), JEŘÁBEK, T. (20 %), Quality Management of Selected Tourism Activities.  In: SOLIMAN, S. K. eds. 30th IBIMA Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth,8 – 9 November 2017 Madrid, Spain. ISBN 978-0-9860419-9-0

LUKÁŠKOVÁ, E. (50 %), TROJAN, J. (20 %), PITROVÁ, K. (20 %), CHRASTINA, P. (5 %), a P., VALÁŠEK (5 %). Economic Mobilization and Commissary Security of the Austrian Army in the Great War. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume 1, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, 2016. s. 55-62, 8 s. ISBN 978-619-7105-52-0. doi:10.5593/sgemsocial2016HB31.

LUKÁŠKOVÁ, E. (50 %), MÁLEK, Z. (20 %), PITROVÁ, K (20 %)., a Z., ROSICKÁ (10 %), Foodstuff Transportation and HACCP In: SOLIMAN, S. K. eds. 29th IBIMA Conference: Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth,3 – 4 May 2017 Vienna, Austria. ISBN 978-0-9860419-7-6

MÁLEK, Z., LUKÁŠKOVÁ, E., PITROVÁ, K., a H. VELICHOVÁ. Case Study – Using HACCP by F&B Manager and Importance of Insurance. In: SOLIMAN, S. K. eds. 28th IBIMA Conference on Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability and Competitive Economic Growth 9 – 10 November 2016 Seville, Spain. ISBN 978-0-9860419-8-3-

Fakulty a součásti

Zavřít