UTB

Ing. Jakub Rak, Ph.D.

Ing. Jakub Rak, Ph.D.

Department of Population Protection
E-mail: jrak@utb.cz TEL: +420 576 038 074 Office:
H1/183.16

 

Výuka:

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika pro krizové řízení

Aplikovaná informatika v krizovém řízení

Technické dovednosti I

Technické dovednosti II

Výcvik dovedností pro krizové řízení

Modelování mimořádných událostí a monitoring

Základy informačních technologií

Informatika

Publikační činnost:

Monografie
TOMEK, Miroslav(40); STROHMANDL, Jan(40); RAK, Jakub(20). Zásobování obyvatelstva pitnou vodou za mimořádných situací. 1 Ostrava : Repronis Ostrava, 2014. 112s. neuveden. ISBN 978-80-7454-462-0.

2013

J. RAK, D. SEVCIK, D. ULCIKOVA, L. JURIKOVA. Databases in the Process of Planning and Implementation of Emergency Management in the Czech Republic. Proceedings of the 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD ’13), Creta, Greec, 2013, ISBN 978-960-474-329-2.

J. RAK, L. JURIKOVA, D. SEVCIK, D. ULCIKOVA. The Application of Geographic Information Systems in the area of Population Protection by Sheltering. Proceedings of the 1st European Conference of GEODESY & GEOMATICS ENGINEERING (GENG ’13), Antalya, Turkey, 2013. ISBN: 978-960-474-335-3.

RAK Jakub. The Application of Geographic Information Systems in the area of Population Protection by Sheltering. 2013 (v jednání, v databázi SCOPUS).

RAK Jakub. The role of Geographic information systems and their Databases in the Process of Emergency Management in the Czech Republic. 2013 (v jednání, v databázi SCOPUS).

RAK, Jakub, ULČÍKOVÁ, Danuše, JUŘÍKOVÁ, Lucie, ŠEVČÍK, David. The Role of Geographic Information Systems and Their Databases in the Process of Emergency Management in the Czech Republic. International journal of energy and environment, 2013, roč. 7, č. 6, s. 253-260. ISSN 2308-1007.

2014

RAK Jakub a Danuše ULČÍKOVÁ. Laboratoře informační podpory ochrany obyvatelstva na Fakultě logistiky a krizového řízení. Zlín: UTB, FLKŘ. Mezinárodní workshop v rámci projektu OPVK Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0185. 2014. ISBN 978-80-7454-336-4.

RAK, Jakub. Novinky z pařížské mezinárodní bezpečnostní výstavy MILIPOL 2013, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva – 112, MV-generální ředitelství HZS ČR, 2014, č. 2, s. 28-29. ISSN 1213-7057.

RAK, Jakub, ULČÍKOVÁ, Danuše. The Application of Geographic Information Systems in the area of Emergency management – Population Protection by Sheltering. Advances in Education Research, Information Engineering Research Institute USA, 2014, č. 52, s. 3-8. ISBN 978-1-61275-066-8, ISSN 2160-1070.

Jakub RAK, David ŠEVČÍK, SVOBODOVÁ Blanka a Jan STROHMANDL. Local flood warning systems and application possibilities. The 2014 International Conference on Applied Mathematics, Computational Science & Engineering – AMCSE ’14, ISBN 978-1-61804-246-0, ISSN 2227-4588.

Miroslav TOMEK, STROHMANDL Jan a Jakub RAK. Safety and risk transport of dangerous goods and their minimization. Kaunas: Transport Means 2014: proceedings of the 18th international Conference, October 23.-24. 2014, Kaunas University of Technology Lithuania, ISSN 2351-4604, p. 281 – 284. Databáze WoS – 2014.

Jakub RAK. Procesy ukrytí obyvatelstva z pohledu obcí se zaměřením na problematiku aplikace geografických informačních systémů. Trilobit, odborný vědecký časopis. Zlín: Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně, 2014. 7 s. ISSN 1804-1795.

2015

SVOBODA, Petr, LUKAS, Ludek, RAK, Jakub, STROHMANDL, Jan. Characteristic of Perpetrator in Training Simulation for PSI Purposes. Advances in Social and Behavioral Sciences, Singapore Management and Sports Science Institute, 2015, č. 8-9, s. 132-137. ISBN 978-981-09-5076-7, ISSN 2339-5133.

RAK, Jakub, SVOBODOVA, Blanka, STROHMANDL, Jan, TOMEK, Miroslav. The workstation of the SW application PRACTIS for the purposes of education and training of security services in the Czech Republic. Advances in Social and Behavioral Sciences, Singapore Management and Sports Science Institute, 2015, č. 8-9, s. 138-142. ISBN 978-981-09-5076-7, ISSN 2339-5133.

Rak Jakub, Taraba Pavel, Svobodova Blanka, Safarik Zdenek, Tomek Miroslav, Strohmandl Jan, Losek Vaclav. Management of Information Support for Population Sheltering in the Czech Republic – the Case Study. In. The 25th International Business Information Management Association Conference. May 7-8, 2015, Amsterdam, Netherlands.ISBN: 978-0-9860419-4-5.

Safarik Zdenek, Vicar Dusan, Losek Vaclav, Rak Jakub and Trojan Jakub. Management of Population Protection against Floods. In. The 25th International Business Information Management Association Conference. May 7-8, 2015, Amsterdam, Netherlands.ISBN: 978-0-9860419-4-5.

LOŠEK, V., SVOBODA, P., MUSIL M., RAK, J. Immigration – a Topic of Serious Concern Trought Central Europe. 5th International Conference on Applied Social Science, (ICASS), Volume 80, Limassol, Cyprus. ISSN 2160-1070 (Electronically available at http://www.ieripress.com/. ISBN 978-1-61275-072-9. 2015.

RAK Jakub, TARABA Pavel, SVOBODOVA Blanka, SAFARIK Zdenek, TOMEK Miroslav, STROHMANDL Jan a Václav LOSEK. Management of Information Support for Population Sheltering in the Czech Republic – the Case Study. In. The 25th International Business Information Management Association Conference. May 7-8, 2015, Amsterdam, Netherlands.ISBN: 978-0-9860419-4-5. Accession Number: WOS:000360508700104 IDS Number: BD4DA

J. RAK, D. VICAR, M. TOMEK, B. SVOBODOVA. The Simulation of Transport Accident with the Leakage of a Hazardous Chemical for Education in Security Forces´ Training. Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport Means. 2015.Kaunas 2015. ISSN 1822-296X (print), ISSN 2351-7034 (online).

D. ULCIKOVA, D. VICAR, P. SVOBODA, J. RAK. The Searching of Evacuation Routes in a Transport Accident with the Leakage of a Hazardous Chemical. Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport Means. 2015.Kaunas 2015. ISSN 1822-296X (print), ISSN 2351-7034 (online).

P. SVOBODA, L. LUKAS, J. RAK, D. VICAR. The Virtual Training of Hazardous Substances Transportation. Proceedings of 19th International Scientific Conference. Transport Means. 2015.Kaunas 2015. ISSN 1822-296X (print), ISSN 2351-7034 (online).

VIČAR D. ULČÍKOVÁ, D., RAK, J.: Softwarové zabezpečení výuky studentů SP Ochrana obyvatelstva na FLKŘ UTB ve Zlíně, Sborník příspěvků z konference Požární ochrana 2015, 9. a 10. září 2015, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, ISBN 978-80-7385-163-7, str. 363-366.

2016

Dušan VIČAR, Jan STROHMANDL, Ivan PRINC, Jakub RAK, Ivan MAŠEK, Danuše ULČÍKOVÁ. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. IOO Lázně Bohdaneč. The Science for Population Protection 1/2016. Volume 8. ISSN 1803-568X. p. 77 – 88.

RAK, J., VICAR, D., STROHMANDL, J., KOLACEK, O. Mapping of Risks Relating to a Leakage of Hazardous Chemicals by Means of the GIS – the Case Study. 2015 5th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2015), Volume: 81 Pages: 426-431, Limassol, CYPRUS, OCT 04-05, Accession Number: WOS:000380582100076, ISBN:978-1-61275-072-9, ISSN: 2160-1070.

MIKA, O. J., MUSIL, M., RAK J.: Místní bezpečnostní projekty vysokoškolských studentů, časopis 112, číslo 9 (září), 2016, str. 28-29, ISSN: 1213-7057.

2017

RAK, J.; VICAR, D.; SVOBODA, P.; SVOBODA, P.; TOMEK, M. Transport of Building Material – Model for Civil Protection Purposes. PROCEEDINGS OF THE 20th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2016. Proceedings of the International Conference, p: 491-494, 2016, OCT 05-07, 2016. Accession Number: WOS:000402539900094, ISSN: 1822-296X, IDS Number: BH7HZ.

RAK, J.; SVOBODA, P.; LOSEK, V.; SAFARIK, Z. GIS Application in Optimization of Evacuation Routes. PROCEEDINGS OF THE 20th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2016. Proceedings of the International Conference, p: 463-466, 2016, OCT 05-07, 2016. Accession Number: WOS:000402539900088, ISSN: 1822-296X, IDS Number: BH7HZ.

FICEK. M.; RAK, J.; VICAR, D.; SVOBODA, P. Using the SW Modeling and Simulating Tools in Transport of Hazardous Cargos. PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TRANSPORT MEANS 2016. Proceedings of the International Conference, p: 862-865, 2016, OCT 05-07, 2016. Accession Number: WOS:000402539900165, ISSN: 1822-296X, IDS Number: BH7HZ.

2018

stále publikuji

 

Projekty:

Řešitel:

Projekt „Informační podpora ochrany obyvatelstva“ – IGA/FLKŘ/2017/003, spoluřešitel

Spoluřešitel:

Strategický projekt UTB ve Zlíně – CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/002204

Projekt RVO (Centrum excelence ochrany obyvatelstva): RVO/FLKŘ/2017/03


Curriculum vitae

Education

2004 – 2007 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management – Bc.

2007 – 2009 – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, obor Bezpečnostní technologie, systémy a management – Ing.

2009 – student DSP, program Inženýrská informatika, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika, Fakulta aplikované informatiky.

 

Internships and study stays

2010-2011 – Odborná stáž, Krajský úřad Zlínského kraje, Oddělení pro zvláštní úkoly

2008-2009 – Odborná stáž, Krajský úřad Zlínského kraje, Oddělení pro zvláštní úkoly

Process of employment

2013 - dosud – Asistent, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Close

Faculties and departments