UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Interní grantová agentura

Studentská grantová soutěž je organizačně zajišťována Interní grantovou agenturou, které všichni zainteresovaní lidé neřeknou jinak než “IGA”.

IGA podporuje projekty specifického vysokoškolského výzkumu prováděné studenty doktorských studijních programů nebo magisterských studijních programů.

Navrhovatelem je většinou student doktorského programu v prezenční nebo kombinované formě studia. Členy řešitelského týmu jsou pak studenti doktorských i magisterských programů, nebo i akademičtí a výzkumní pracovníci. Každý projekt má tzv. garanta projektu- akademického nebo výzkumného pracovníka, který zodpovídá za odbornou i finanční stránku.

Hlavní směrnicí ošetřující interní grantovou agenturu je Směrnice rektora č. 13/2015.

Číslo projektuNázev projektuHlavní řešitel
IGA/FLKŘ/2018/001Bezpečnostní politika informačních systémů v ochraně obyvatelstvaIng. Petr Svoboda
IGA/FLKŘ/2017/003Informační podpora ochrany obyvatelstvaIng. Jakub Rak, Ph.D.
IGA/FLKŘ/2017/004Logistika zvláštních přepravIng. Jan Strohmandl, Ph.D.
IGA/FLKŘ/2017/005Vytvoření metodiky pro řízení rizik ve vybraných muzeích České republikyMgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
SVK/FLKŘ/2018/001SVOČ FLKŘ 2018Ing. Jiří Dokulil

 

Zavřít

Fakulty a součásti