UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Volby do AS FLKŘ pro funkční období 2018 – 2021

Vyhlášení ukončení voleb do AS FLKŘ pro období 2018 – 2021
Výsledky voleb do AS FLKŘ
Protokol o průběhu voleb do AS FLKŘ
Organizační pokyny, návrhový lístek a seznamy voličů 

Kandidáty můžete navrhovat na návrhových lístcích, které jsou zveřejněny v informačním systému FLKŘ a jsou k dispozici na sekretariátu děkana a na recepci budovy UH1.
Kandidáty je možné navrhovat do 14.11.2018 do 12:00 hodin.

Kandidátní listina akademických pracovníků_volby 2018-2021
Kandidátní listina studentů_volby 2018-2021

Z důvodu představování kandidátů do AS FLKŘ vyhlašuje děkanka na 21.11.2018 od 13:00 do 16:00 hodin děkanské volno.

Zavřít

Fakulty a součásti