UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Předzápis do letního semestru ak. roku 2018/19

Dle Rozhodnutí děkana RD 08/2018 jsou studenti povinni provést elektronický předzápis do akademického roku.

Předzápis pro letní semestr ak. roku 2018/19 bude probíhat ve dnech 3. 12. 2018 7:00 – 14. 12. 2018 23:59.
Předzápis se provádí přes Portál IS/STAG pod volbou „Moje studium –> Předzápis“.

Zavřít

Fakulty a součásti