UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Možnosti studia

Na FLKŘ můžete studovat ve 2 typech a formách studia, dle klasického vysokoškolského systému.

Celkem nabízíme 3 bakalářské programy, které pod sebou ukrývají 3 studijní obory a 1 profilaci. Dále se můžete rozhodnout pokračovat v navazujícím magisterském programu, který se následně štěpí do 4 oborových profilací. Nenechte se však zmást názvem, výstupní titul z těchto profilací je totiž Ing., tedy „inženýr“. Pokud se vám z toho trochu zamotala hlava, nahlédněte do jednoduché tabulky, kterou jsme pro snazší orientaci zpracovali.

BAKALÁŘSKÉ OBORY:

délka studia 3 roky
titul Bc.

prezenční forma studiakombinovaná forma studiaMAGISTERSKÝ OBOR:
Bezpečnost společnosti
délka studia 2 roky
titul Ing.
prezenční forma studia
Ovládání rizik  ✓ Profilace:
Rizikové inženýrství
 
Ovládání rizik – profil: Řízení výrobních a logistických systémů  ✓Profilace:
Rizika výrobních a logistických procesů
 ✓
Ochrana obyvatelstva ✓ Profilace:
Ochrana obyvatelstva
 
Řízení environmentálních rizik ✓Profilace:
Environmentální bezpečnost
 
Zavřít

Fakulty a součásti