Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Průvodce prváka

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen FLKŘ UTB) vznikla 1. 9. 2009 jako šestá a nejmladší fakulta zlínské univerzity. Hlavními oblastmi činnosti mladého vysokoškolského pracoviště jsou logistika, krizové řízení, ochrana obyvatelstva a environmentální studia. Za hlavní přednosti lze označit jedinečnost nabízených studijních programů (nejen v rámci českého vysokého školství) a dislokaci v Uherském Hradišti, které nabízí velmi vstřícné a velkorysé zázemí.

Aktuálně lze studovat programy v bakalářském stupni studia:

 • Aplikovaná logistika
 • Ochrana obyvatelstva
 • Management rizik

Bakalářem to nekončí, a tak je tu možnost studovat i navazující magisterské studium. V tomto studiu je nabízen jeden studijní program:

 • Bezpečnost společnosti – v tomto programu lze volit mezi 4 specializacemi:
  • Ochrana obyvatelstva
  • Environmentální bezpečnost
  • Rizikové inženýrství
  • Bezpečnost logistických systémů

Vedení fakulty

V čele fakulty FLKŘ stojí děkanka, které jsou přímo podřízeni proděkani. Děkanka jedná a rozhoduje o věcech fakulty, má ve své gesci personální a komunikační politiku, dohlíží na vědecko-pedagogickou činnost. Z pohledu studentů rozhoduje např. o přijetí či nepřijetí ke studiu, o udělování stipendií či o uznávání kreditů z předcházejícího studia.

Děkanka fakulty:

 • doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Proděkani fakulty:

 • Proděkan pro pedagogickou činnost – RSDr. Václav Lošek, CSc.
 • Proděkan pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání – Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
 • Proděkan pro tvůrčí činnost – Ing. Pavel Taraba, Ph.D.

Tajemnice fakulty:

 • Ing. Alena Procházková

Studijní oddělení

Studijní oddělení je prostředníkem při řešení veškerých studijních záležitostí. Vydává potvrzení o studiu, průkazy studenta. Odevzdávají se zde veškeré žádosti o přerušení nebo zanechání studia, žádosti o uznání zkoušek, potvrzení o studiu a další.

Pro studenty prezenčního studia je zde:

 • Ing. Andrea Frýzová

Pro studenty kombinované formy studia:

 • Ing. Věra Halabalová, Ph.D.

Úřední hodiny studijního oddělení:

Pondělí8:00 – 11:00 hodin   12:30 – 15:00 hodin
Úterý9:00 – 11:00 hodin
Středa8:00 – 11:00 hodin   12:30 – 15:00 hodin
Čtvrteknejsou úřední hodiny
Pátek11:30 – 15:00 hodin (kombinovaná forma)

Výjezdy do zahraničí

Výjezd pro studenty je absolvován pomocí programu Erasmus (link). Jedná se o nejrozšířenější program pro pobyty na území Evropy. Pokud byste ale chtěli vycestovat za tzv. „velkou louži“ do Ameriky nebo se vidíte raději v některých ze zemí Asie tak přesně pro Vás je zde program Freemover.

Další variantou je také program CEEPUS, který je určený pro pobyty v zemích střední a východní Evropy. Jsou ale také další možnosti, jak si rozšířit obzory, jejich soupis naleznete zde.

Na spoustu častých dotazů máme již také odpovědi. Podívejte se na FAQ.

Ústavy Fakulty logistiky a krizového řízení

 1. Ústav environmentální bezpečnosti

Ústav environmentální bezpečnosti se studijním programem Bezpečnost společnosti řeší otázky týkající se ochrany životního prostředí. V rámci studia studenti získávají vědomosti z předmětů Ekologie, Geografické informační systémy, Biochemie, Toxikologie, Analýza rizik, Základy fyzické geografie, Management starých ekologických zátěží, Potravinová bezpečnost a další. Po absolvování studijního programu Bezpečnost společnosti jsou studenti schopni se angažovat ve vysoce aktuální problematice ochrany životního prostředí.

Forma studia: prezenční.

Ředitel Ústavu environmentální bezpečnosti: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

 1. Ústav krizového řízení

Není oblasti života společnosti, kde by někdy nenastala krize. Pro jejich řešení jsou zde krizový manažeři. A co by měl takový krizový manažer vlastně umět a zvládat? V první řadě řešit vzniklé krizové situace a nejlépe jim umět i předcházet. Krizové řízení však nepředstavuje jen ochranu lidských životů, ale i ochranu majetku lidí a společnosti. Zahrnuje i ochranu dat a informací.

Mezi předměty, které student absolvuje patří Analýza rizik, Aplikovaní informatika, Kybernetická bezpečnost, Procesní inženýrství, Bezpečnost informací, Modelování krizových situací a další.

Forma studia: prezenční i kombinovaná.

Ředitel Ústavu krizového řízení: Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

 1. Ústav logistiky

Ve správný čas na správném místě, ve správném množství a kvalitě. Tak by se dala definovat logistika. Je nezbytně nutné, aby byla doprava a logistika sofistikovaně koordinována a plánována. Studenti Ústavu logistiky ve studijním programu Aplikovaná logistika studují předměty základy Logistiky, Informatiky, Mikro/Makroekonomie, Provozní management, Výrobní a distribuční logistika, Technologie nákladní dopravy a Intermodální doprava a další. Po úspěšném absolvování studia se studenti uplatní v soukromé i veřejné sféře jako tvůrci plánů výroby, řízení projektů, optimalizaci přísunu surovin nebo budou řídit optimalizační procesy v dopravě.

Forma studia: prezenční.

Ředitelka Ústavu logistiky: doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

 1. Ústav ochrany obyvatelstva

Mimořádné události, krizové stavy, živelní pohromy, kyberterorismus a terorismus. Situace, které mohou nastat rychle a neočekávaně. Naši studenti se učí těmto situacím předcházet a včasně na ně reagovat. Mezi základní předměty, které student absolvuje je Analýza rizik, Ochrana osob a majetku, Ochrana proti zbraním hromadného ničení, Likvidace havárií a katastrof, Požární ochrana, Integrovaný záchranný systém, Aplikovaná informatika, Psychologie krizových situací a další. Po absolvování studijního programu ochrana obyvatelstva se student uplatní ve složkách integrovaného záchranného systému (PČR, HZS, ZZS, AČR). Dále se profiluje v orgánech krizového řízení na úrovni krajů či na celostátní úrovni. Své místo najde také v bezpečnostních odděleních, bezpečnostních agenturách a v dalších soukromých ale i veřejných sférách.

Forma studia: prezenční i kombinovaná.

Ředitel Ústavu ochrany obyvatelstva: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Ubytování a stravování

Fakulta logistiky a krizového řízení nabízí studentům možnost ubytování na studentských kolejích, které se nacházejí přímo v areálu fakulty, v budovách UH4 a UH5. Ubytování zajišťuje společnost EDUHA (www.eduha.cz).

V budově UH5 se nachází také stravovací centrum, které zajišťuje studentům obědy a drobné občerstvení. Otevírací doba je od 10:30 do 13:30 hodin a pro studenty kombinované formy studia ve dnech výuky.

Studentský život

O studentský život se na naší fakultě stará Unie studentů v Uherském Hradišti (USUH). Tato skupina studentů má za sebou již akce jako: Reprezentační ples fakulty, buzerák párty, tour de pub, MDŽ, mikulášská laťka, karaoke párty a mnoho dalších. Máš-li zájem se o této unii dozvědět více, pak navštiv stránky www.usuh.cz.

Harmonogram akademického roku

Imatrikulace = slavnostní uvedení studentů do akademické obce: 16. září 2019, kino Hvězda v Uh. Hradišti.

Zahájení výuky: 16. září 2019.

Zimní semestr

Výuka16. 9. 2019 – 21. 12. 2019
Prázdniny22. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období2. 1. 2020 – 6. 2. 2020
Předzápis pro LS2. 12. 2019 – 13. 12. 2019

Letní semestr

Výuka7. 2. 2020 – 16. 5. 2020
Zkouškové období18. 5. 2020 – 20. 6. 2020
Prázdniny21. 6. 2020 – 31. 8. 2020
Předzápis pro ZS 2020/20213. 8. 2020 – 16. 8. 2020

Kontrola studia v 1. ročníku:                                   24. 2. 2020

Výuka odpadá:

28. 10. 2019Státní svátek
10. 4. 2020Velký pátek
11. 4. 2020Velikonoční pondělí
12. 4. 2020Rektorský den sportu
13. 5. 2020Státní svátek
14. 5. 2020Státní svátek

Ročníkoví učitelé

Pokud si s něčím nevíte rady a nevíte na koho se obrátit, tak navštivte svého ročníkového učitele, který vám poradí. Každý studijní program a ročník má svého:

Bakalářské studium

Studijní program Procesní inženýrství:

Prezenční forma studia:

 1. ročník (prezenční) – Ing. Kateřina Víchová
 2. ročník (prezenční) – Ing. Jiří Dokulil
 3. ročník (prezenční) – Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Kombinovaná forma studia:

 1. ročník (kombinované) – Ing. Eva Hoke, Ph.D.
 2. ročník (kombinované) – Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
 3. ročník (kombinované) – Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

 

Studijní program Ochrana obyvatelstva:

Prezenční forma studia:

 1. ročník (prezenční) –Ing. Petr Svoboda
 2. ročník (prezenční) – Ing. Jan Kyselák, Ph.D. 
 3. ročník (prezenční) –Ing. Ivan Princ

Kombinovaná forma studia:

 1. ročník (kombinované) –Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.
 2. ročník (kombinované) – Ing. Bc. Eva Lukášková, Ph. D.
 3. ročník (kombinované) – Ing. Jakub Rak, Ph. D.

 

Studijní program Bezpečnost společnosti:

 1. ročník – JUDr. Jaromír Maňásek
 2. ročník – Mgr. Matyáš Adam, Ph. D.
 3. ročník – RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.

 

Studijní program Aplikovaná logistika:

ročník – Pavel Taraba, Ph. D.

Specializace Ochrana obyvatelstva: 1. a 2. ročník: doc. Ing. Miroslav Tomek, Ph.D.

Specializace Rizikové inženýrství: 1. a 2. ročník: prof. Ing. František Božek, CSc.

Specializace Bezpečnost společnosti: 1. a 2. ročník: prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.

Specializace Environmentální bezpečnost: 1. a 2. ročník: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

 

Fakulty a součásti

Zavřít