UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Nabídka spolupráce

Jednotlivé oblasti spolupráce

Krizové řízení a analýza rizik

 • Analýza stavu a situace firmy nebo organizace,
 • návrhy a modely změn v organizaci,
 • práce s riziky v organizacích, jejich definice, sledování a řízení,
 • analýza investičního rozhodování a rizik,
 • analýza a prevence právních rizik,
 • příprava a realizace krizových scénářů organizací.

Logistika

 • Modelování, optimalizace či návrh logistických procesů pomocí specializovaného softwaru,
 • tvorba CAD výkresové dokumentace průmyslových areálů,
 • analýza a optimalizace podnikových procesů od nákupu po obal a identifikaci,
 • analýza a optimalizace skladů a podnikových zásob,
 • prognóza poptávky,
 • logistika měst a obcí.

Environmentální bezpečnost

 • Studium globálních klimatických změn a přírodních procesů,
 • tvorba mnoha různých opatření dotýkajících se nejrůznějších oblastí nakládání s energiemi,
 • krajinná ekologie a projekty rekonstrukce krajiny,
 • projekty environmentálního managementu a bezpečnosti v organizacích,
 • tvorba kartografické vizualizace pomocí specializovaného softwaru,
 • analýza, interpretace a vizualizace různých dat.

Ochrana obyvatelstva

 • Prognóza dopadů a následků havárií s únikem nebezpečných chemických látek a explozí nástražných výbušných systémů,
 • demonstrace a modelování stavů včetně následků velkých povodní přirozeného typu,
 • informační podpora analýzy rizik s možností hodnotit zranitelnost jednotlivých aktiv vůči vybraným hrozbám,
 • informační podpora vybraných procesů v rámci období obnovy a řešení škod a ztrát po odeznění negativních účinků mimořádné události nebo krizové situace.

Některé naše realizované projekty

 • Dlouhodobá spolupráce s Krajským úřadem Zlínského kraje,
 • vytvoření strategie nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
 • zmapování a analýza systém kontrol přepravy nebezpečných předmětů,
 • logistika skladiště firmy ALBO SCHLENK s.r.o. v Bojkovicích,
 • city logistika pro město Uherské Hradiště,
 • spolupráce při realizaci krizového managementu a komunikace s firmou Commservice.com,
 • projekt Dům z nepálených cihel se dřevěnou konstrukcí s firmou CB s.r.o.,
 • spolupráce s Aircraft Industries, a. s. – výrobní logistika letounu L-410MG.
Zavřít

Fakulty a součásti