Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Firmy

Nabídka spolupráce

Naše Fakulta spolupracuje jak si firmami, tak s organizacemi veřejné sféry nebo neziskovými organizacemi. Spolupracujeme zejména v oblasti studijních stáží našich studentů ve firmách nebo vypracovávání bakalářských
a diplomových prací.

Velmi cenná a oboustranně prospěšná by byla pro nás spolupráce v oblasti:

  • vědecko-výzkumných projektů dle Vašich požadavků,
  • logistiky, logistického zabezpečování krizových a havarijních situací, krizového řízení a bezpečnosti obyvatelstva,
  • výměny zkušeností prostřednictvím workshopů a seminářů,
  • odborných konzultací,
  • výzkumu dle vašich požadavků či řešení společných projektů vývoje a inovací,
  • vytváření a tvorby vzdělávacích projektů dle vašich požadavků,
  • řešení resortních grantů,
  • realizace odborných stáží a praxí,
  • spolupráce při řešení bakalářských prací.
Zavřít

Fakulty a součásti