UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Firmy

Nabídka kurzů pro organizace

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně nabízí v rámci Celoživotního vzdělávání firmám a veřejnosti tyto kurzy:

Název kurzu:Logistika a řízení zásob
Garant:Ing. Martin Hart, Ph.D.
Rozsah kurzu: 16 hodin
Cílová skupina:Zájemci z průmyslové sféry v rámci podnikového vzdělávání, ostatní zájemci v rámci celoživotního vzdělávání.
Anotace:Seznámení s logistikou, jejím významem a přínosy pro rozvoj a výsledky podniku. Uvedení základních přístupů řízení zásob.
Výstupní dovednosti:Absolvent kurzu:

  • bude ovládat základní logistické cíle, druhy logistiky, logistické činnosti
  • bude se orientovat v jednotlivých druzích dopravy, manipulačních jednotek a zařízení
  • bude moci aplikovat teoretické znalosti do praxe v oblasti jednotlivých druhů skladových technologií, řízení zásob a technik pro optimalizaci stavu zásob

Kurz je vytvořen z projektu OPVK, prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Název kurzu:Krizový management aneb jak porozumět krizi
Garant:Mgr. Marek Tomaštík, Ph.D.
Rozsah kurzu:10 hodin
Cílová skupina:Zájemci z průmyslové sféry v rámci podnikového vzdělávání, ostatní zájemci v rámci celoživotního vzdělávání.
Anotace:Zásady krizového managementu, hospodářská krize podniku a její průběh, řízení firmy v krizi, firemní krizová komunikace.
Výstupní dovednosti:Absolvent kurzu:

  • bude schopen identifikovat krizi, používat zásady krizového managementu a aplikovat získané znalosti pro přípravu krizového scénáře
  • bude seznámen se základy vnitřní a vnější krizové komunikace
  • bude schopen sestavit manuál krizové komunikace

Kurz je vytvořen z projektu OPVK, prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Název kurzu:ANGLIČTINA PRO LOGISTIKY
Garant:Mgr. et Mgr. Kateřina Pitrová, Ph.D., BBA
Rozsah kurzu:14 hodin
Cílová skupina:Zájemci z průmyslové sféry v rámci podnikového vzdělávání, ostatní zájemci v rámci celoživotního vzdělávání.
Anotace:Cílem kurzu je prohloubení komplexu jazykových dovedností (čtení, poslech, mluvení, psaní) umožňující samostatné jednání v cizojazyčných komunikačních situacích. Posluchači si rozšíří své dosavadní znalosti všeobecné angličtiny,  především se ale seznámí s odbornou slovní zásobou vztahující se k logistice a managementu.
Výstupní dovednosti:Absolvent kurzu:

  • si posílí své jazykové dovednosti
  • bude schopen komunikovat v oboru logistiky se zahraničními partnery
  • se bude orientovat v odborných termínech vztahujících se k logistice a managementu

Kurz je vytvořen z projektu OPVK, prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti