UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Kurzy celoživotního vzdělávání

Název kurzu: Logistika a řízení zásob
Náplň kurzu: seznámení s logistikou, jejím významem a přínosy pro rozvoj a výsledky podniku. uvedení základních přístupů řízení zásob

Název kurzu: Krizový management aneb jak porozumět krizi
Náplň kurzu: zásady krizového managementu, hospodářská krize podniku a její průběh, řízení firmy v krizi, firemní krizová komunikace

Název kurzu: Krizový management pro starosty a nově zvolené zastupitele
Náplň kurzu: cílem kurzu je získání základních dovedností a povinností, které musí starosta a zastupitelé znát. Základní zákony, vyhlášky, krizové scénáře, bezpečnostní systém ČR.

 

Zavřít

Fakulty a součásti