UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Volby

Volby

Doplňující volby zástupců studentů do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Výsledky doplňujících voleb do AS UTB

Protokol o průběhu voleb do AS UTB


Vyhlášení voleb
Organizační pokyny
Návrhový lístek
Volební komise
Seznam voličů – studenti
Kandidátní listina – studenti FLKŘ
Protokol ze zasedání volební komise

Volba zástupců FLKŘ do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2019 – 2022

Vyhlášení voleb do AS UTB
Organizační pokyny
Návrhový lístek
Volební komise
Seznam voličů – akademičtí pracovníci
Seznam voličů – studenti
Protokol ze zasedání volební komise
Kandidátní listina AP FLKŘ
Kandidátní listina studentů FLKŘ

Volba členů Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro období 2018 – 2021

Organizační pokyny
Návrhový lístek

Volba kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Dne 19. 3. 2018 na svém řádném zasedání vyhlásil Akademický senát FLKŘ UTB volbu kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Protokol o volbě kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB
Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem
Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ_organizační pokyny

Zavřít

Fakulty a součásti