UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Sdělení o uložení písemností

Sdělení o uložení písemností 2018

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

Sdělení o uložení zásilky ze dne 2.4.2019
Zásilka č.j.: L18043/B2825/US-k/AF/19 ze dne 4.3.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Julia Daňková, korespondenční adresa Újezd u Brna, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1.4.2019
Zásilka č.j.: L18230/N3953/US-k/AF/19 ze dne 4.3.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Kryštof Saibert, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1.4.2019
Zásilka č.j.: L18386/N3953/US-k/AF/19 ze dne 4.3.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Bc. Kateřina Mošťková, korespondenční adresa Vlčnov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 22.2.2019
Zásilka č.j.: L1817/B3953/US/AF/19 ze dne 23. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jakub Růžička, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21.2.2019
Zásilka č.j.: L18269/1-B2825-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Michal Máčala, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2019
Zásilka č.j.: L18123/B3909/US/AF/19 ze dne 23. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Ing. Denisa Jemelíková, korespondenční adresa Radslavice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2019
Zásilka č.j.: L18170/1-B2825-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Petr Matoušek, korespondenční adresa Brno 43, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2019
Zásilka č.j.: L18083/1-B3909-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Martin Kolář, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2019
Zásilka č.j.: L18348/1-B3909-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Petr Janouš, korespondenční adresa Moravany u Brna, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.2.2019
Zásilka č.j.: L18431/1-B3909-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Lucie Chalupská, korespondenční adresa Brno 16, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19.2.2019
Zásilka č.j.: L18284/1-B2825-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Lucie Závišková, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 19.2.2019
Zásilka č.j.: L18096/1-B3909-K/HAL/2019 ze dne 21. 1. 2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Jan Pavelka, korespondenční adresa Přerov 2, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.2.2019
Zásilka č.j.: L18465/B2825/US/AF/19 ze dne 23.1.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Vojtěch Uhlíř, korespondenční adresa Vážany – Polešovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.2.2019
Zásilka č.j.: L18462/B2825/US/AF/19 ze dne 23.1.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Eliška Pechová, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.2.2019
Zásilka č.j.: L18298/B2825/US/AF/19 ze dne 23.1.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Lucie Bartošková, korespondenční adresa Pardubice 9, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.2.2019
Zásilka č.j.: L18098/1-B3909-K/HAL/2019 ze dne 21.1.2019 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Tomáš Škubník, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7.1.2019
Zásilka č.j.: 247919/UZR2/B3953/AF/18 ze dne 3.12.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Mohammad Haseeb, korespondenční adresa Vídeň, Rakouská republika, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13.12.2018
Zásilka č.j.: 249137/UZR2/B2825/AF/18 ze dne 15.11.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Viola Kosíková, korespondenční adresa Sedlec – Prčice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12.12.2018
Zásilka č.j.: 240621/1N/PR/B3909P/2018/AF ze dne 11.7.2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Andrii Ohorelkov, korespondenční adresa Odeska, Kartamyshevska, Ukrajina, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.11.2018
Zásilka č.j.: 91/V-DP2/B3953/AF ze dne 27.9.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Mohammad Haseeb, korespondenční adresa Vídeň, Rakouská republika, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.10.2018
Zásilka č.j.: 148339/1N/PR/B3909-K/2018/VH ze dne 11. 7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Pavel Durčok, korespondenční adresa Trojanovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25.10.2018
Zásilka č.j.: 126/VV/AF/18 ze dne 1.10.2018 ve věci: Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – Bc. Silvie Vodinská, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23.10.2018
Zásilka č.j.: 125/V-DP2/B2825/AF ze dne 27.9.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Michaela Rohanová, korespondenční adresa Velké Poříčí, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23.10.2018
Zásilka č.j.: 120/V-DP2/B2825/AF ze dne 27.9.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Viola Kosíková, korespondenční adresa Sedlec – Prčice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23.10.2018
Zásilka č.j.: 130/PS/AF/2018 ze dne 1.10. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11.10.2018
Zásilka č.j.: 246860/1N/PR/B3909-P/2018/AF ze dne 11.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Vitalii Marienko, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11.10.2018
Zásilka č.j.: 240964/1N/PR/B3909-P/2018/AF ze dne 11.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Kateryna Bila, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9.10.2018
Zásilka č.j.: L17032/2-B3909-K/HAL/2018 ze dne 10. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Marcel Musil, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5.10.2018
Zásilka č.j.: L17369/2-B3909-K/HAL/2018 ze dne 10. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Adam Kaňovský, korespondenční adresa Uherské Hradiště 5, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.10.2018
Zásilka č.j.: L17350/2-B2825-K/HAL/2018 ze dne 10. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

 

Zavřít

Fakulty a součásti