UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Sdělení o uložení písemností

Písemnosti 2018

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7.5.2018
Zásilka č.j.: 56/AF/PS/18 ze dne 13.4.2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení u Ing. Frýzové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 27.3.2018
Zásilka č.j.: L17147/B3909/AF/18 ze dne 2.3. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Alžběta Černá, korespondenční adresa Trhový Štěpánov, byla uložena na Studijním oddělení u Ing. Frýzové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 23.3.2018
Zásilka č.j.: L17237/B3953/AF/18 ze dne 2.3. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Ondřej Hanák, korespondenční adresa Hodonín 1, byla uložena na Studijním oddělení u Ing. Frýzové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 12.2.2018
Zásilka č.j.: L17163/B3909/AF/18 ze dne 22. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Filip Ocelka, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení u Ing. Frýzové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17380/1-kbOR/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Michal Zicha, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení u Dr. Halabalové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17356/1-kbOO/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Lucie Tománková, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení u Dr. Halabalové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17024/1-kbOR/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Martin Kosina, korespondenční adresa Žabčice, byla uložena na Studijním oddělení u Dr. Halabalové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17020/1-kbOR/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Tomáš Janovský, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení u Dr. Halabalové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 22.1.2018
Zásilka č.j.: L17353/1-kbOO/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Jakub Matějka, korespondenční adresa Světlá Hora, byla uložena na Studijním oddělení u Dr. Halabalové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 18.1.2018
Zásilka č.j.: 10/VH/ZS/18 ze dne 12. 1. 2018 ve věci:  Zanechání studia, Vojtěch Celta, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Studijním oddělení u Dr. Halabalové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 4.1.2018
Zásilka č.j.: 311/AF/PS/17 ze dne 4.1.2018 ve věci:  Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení u Ing. Frýzové, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Zavřít

Fakulty a součásti