UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Sdělení o uložení písemností

Sdělení o uložení písemností 2018

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná Studijním oddělením FLKŘ si může adresát vyzvednout na studijním oddělení FLKŘ, Studentské náměstí 1532, Uherské Hradiště:

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13.12.2018
Zásilka č.j.: 249137/UZR2/B2825/AF/18 ze dne 15.11.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Viola Kosíková, korespondenční adresa Sedlec – Prčice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 12.12.2018
Zásilka č.j.: 240621/1N/PR/B3909P/2018/AF ze dne 11.7.2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Andrii Ohorelkov, korespondenční adresa Odeska, Kartamyshevska, Ukrajina, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 6.11.2018
Zásilka č.j.: 91/V-DP2/B3953/AF ze dne 27.9.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Mohammad Haseeb, korespondenční adresa Vídeň, Rakouská republika, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.10.2018
Zásilka č.j.: 148339/1N/PR/B3909-K/2018/VH ze dne 11. 7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Pavel Durčok, korespondenční adresa Trojanovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 25.10.2018
Zásilka č.j.: 126/VV/AF/18 ze dne 1.10.2018 ve věci: Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – Bc. Silvie Vodinská, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23.10.2018
Zásilka č.j.: 125/V-DP2/B2825/AF ze dne 27.9.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Michaela Rohanová, korespondenční adresa Velké Poříčí, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23.10.2018
Zásilka č.j.: 120/V-DP2/B2825/AF ze dne 27.9.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Viola Kosíková, korespondenční adresa Sedlec – Prčice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 23.10.2018
Zásilka č.j.: 130/PS/AF/2018 ze dne 1.10. 2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11.10.2018
Zásilka č.j.: 246860/1N/PR/B3909-P/2018/AF ze dne 11.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Vitalii Marienko, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 11.10.2018
Zásilka č.j.: 240964/1N/PR/B3909-P/2018/AF ze dne 11.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Kateryna Bila, korespondenční adresa Brno, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 9.10.2018
Zásilka č.j.: L17032/2-B3909-K/HAL/2018 ze dne 10. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Marcel Musil, korespondenční adresa Brno 13, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 5.10.2018
Zásilka č.j.: L17369/2-B3909-K/HAL/2018 ze dne 10. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Adam Kaňovský, korespondenční adresa Uherské Hradiště 5, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 4.10.2018
Zásilka č.j.: L17350/2-B2825-K/HAL/2018 ze dne 10. 9. 2018 ve věci: Rozhodnutí o ukončení studia – Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 27.9.2018
Zásilka č.j.: 42/VH/ZS/18 ze dne 25. 9. 2018 ve věci: Zanechání studia – Mgr. Bohdana Janečková, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7.9.2018
Zásilka č.j.: 241578/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Tomáš Žižka, korespondenční adresa Bohuňovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.8.2018
Zásilka č.j.: 241392/1P/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 18.6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o přijetí ke studiu – Sabina Břenková, korespondenční adresa Nedvědice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.8.2018
Zásilka č.j.: 243192/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Vladislav Zakharkin, korespondenční adresa Liberec, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.8.2018
Zásilka č.j.: 242570/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Roman Kováč, korespondenční adresa Lichnov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.8.2018
Zásilka č.j.: 244716/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Klára Slezáčková, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 20.8.2018
Zásilka č.j.: 244717/1N/PR/B3909-P/2018/AF ze dne 11.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Klára Slezáčková, korespondenční adresa Prostějov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17.8.2018
Zásilka č.j.: 245483/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Tomáš Plesník, korespondenční adresa Kelč, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17.8.2018
Zásilka č.j.: 242840/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Dominik Ovesný, korespondenční adresa Brumov – Bylnice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 17.8.2018
Zásilka č.j.: 240600/1N/PR/B2825-P/2018/AF ze dne 10.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Antonín Dvořák, korespondenční adresa Alojzov, Určice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 13.8.2018
Zásilka č.j.: 77/AF/PS/18 ze dne 23.7.2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Stanislav Mintěl, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.8.2018
Zásilka č.j.: 148514/1N/PR/B2825-K/2018/VH ze dne 12.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Adam Veverka, korespondenční adresa Lipov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.8.2018
Zásilka č.j.: 149240/1N/PR/B2825-K/2018/VH ze dne 12.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Adéla Špetová, korespondenční adresa Kostomlaty pod Milešovkou, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.8.2018
Zásilka č.j.: 128557/1N/PR/B2825-K/2018/VH ze dne 12.7. 2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Vendula Jobová, korespondenční adresa Veselí nad Moravou, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7.8.2018
Zásilka č.j.: FLK-2018-000174-HAL ze dne 18. 6. 2018 ve věci: Rozhodnutí o přijetí ke studiu – Kristina Krsová, korespondenční adresa Plzeň 23, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 1.8.2018
Zásilka č.j.: 244923/1N/PR/B3909-P/2018/AF ze dne 11.7.2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Simona Hosťovecká, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.7.2018
Zásilka č.j.: 244828/UZR1/B3953/AF ze dne 25.6.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Kristýna Žáková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.7.2018
Zásilka č.j.: 246486/UZR1/B2825/AF ze dne 25.6.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Gabriela Orletová, korespondenční adresa Bělkovice – Laštany, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 18.7.2018
Zásilka č.j.: 240425/UZR1/B2825/AF ze dne 25.6.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Natálie Beranová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 16.7.2018
Zásilka č.j.: 244910/1N/PR/N3953/2018/AF/ ze dne 18.6.2018 ve věci: Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – Michaela Prázdná, korespondenční adresa Náklo, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 10.7.2018
Zásilka č.j.: 241135/UZR1/B3909/AF/18 ze dne 11.6.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Baknur Ayubek, korespondenční adresa Praha – Hrdlořezy, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 21.6.2018
Zásilka č.j.: 245628/UZR1/B3909/AF/18 ze dne 30.5.2018 ve věci: Usnesení o zastavení řízení – Ing. Tomáš Sedláček, korespondenční adresa Pustiměř, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.5.2018
Zásilka č.j.: 244828/V-DP1/B3953/AF ze dne 7.5.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Kristýna Žáková, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.5.2018
Zásilka č.j.: 246486/V-DP1/B2825/AF ze dne 7.5.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Gabriela Orletová, korespondenční adresa Bělkovice – Laštany, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.5.2018
Zásilka č.j.: 240426/V-DP1/B2825/AF ze dne 7.5.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Kristýna Petrů, korespondenční adresa Otrokovice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 31.5.2018
Zásilka č.j.: 240425/V-DP1/B2825/AF ze dne 7.5.2018 ve věci: Výzva k zaplacení poplatku/doložení chybějících dokladů – Natálie Beranová, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky ze dne 7.5.2018
Zásilka č.j.: 56/AF/PS/18 ze dne 13.4.2018 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium – Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 27.3.2018
Zásilka č.j.: L17147/B3909/AF/18 ze dne 2.3. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Alžběta Černá, korespondenční adresa Trhový Štěpánov, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 23.3.2018
Zásilka č.j.: L17237/B3953/AF/18 ze dne 2.3. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Ondřej Hanák, korespondenční adresa Hodonín 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 12.2.2018
Zásilka č.j.: L17163/B3909/AF/18 ze dne 22. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Filip Ocelka, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17380/1-kbOR/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Michal Zicha, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17356/1-kbOO/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Lucie Tománková, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17024/1-kbOR/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Martin Kosina, korespondenční adresa Žabčice, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 7.2.2018
Zásilka č.j.: L17020/1-kbOR/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Tomáš Janovský, korespondenční adresa Strání, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 22.1.2018
Zásilka č.j.: L17353/1-kbOO/VH/2018 ze dne 15. 1. 2018 ve věci:  Rozhodnutí o ukončení studia, Jakub Matějka, korespondenční adresa Světlá Hora, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 18.1.2018
Zásilka č.j.: 10/VH/ZS/18 ze dne 12. 1. 2018 ve věci:  Zanechání studia, Vojtěch Celta, korespondenční adresa Břeclav, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Sdělení o uložení zásilky dne 4.1.2018
Zásilka č.j.: 311/AF/PS/17 ze dne 4.1.2018 ve věci:  Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, Zuzana Kedroníčková, korespondenční adresa Kroměříž, byla uložena na Studijním oddělení, Studentské náměstí 1532, 686 01 Uherské Hradiště.

Zavřít

Fakulty a součásti