Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Předzápis do zimního semestru ak. roku 2018/19

Dle Rozhodnutí děkana RD 08/2018 jsou studenti povinni provést elektronický předzápis do akademického roku.

Předzápis pro zimní semestr ak. roku 2018/19 bude probíhat ve dnech 1. 8. 2018 7:00 – 13. 8. 2018 23:59.
Předzápis se provádí přes Portál IS/STAG pod volbou “Moje studium –> Předzápis”.

Fakulty a součásti

Zavřít