UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Mezní termín zápočtů a zkoušek

Dle Rozhodnutí děkana RD 08/2018 je mezní termín zápočtů a zkoušek pro ak. rok 2017/18 stanoven na 31. 7 .2018 do 12:00.

Zavřít

Fakulty a součásti