UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Kontrola studia a mezní termín pro podání přihlášek k SZZ

Dle pokynu děkana FLKŘ – PD 02/2018 jsou studenti závěrečných ročníků povinni zkontrolovat si své studijní výsledky v Portálu IS/STAG do 30. 5. 2018. Do tohoto data musí studenti odevzdat na studijním oddělení vytištěný přehled „údajů o studentovi“. Více informací naleznete v pokynu.

30. 5. 2018 je zároveň poslední den, kdy je možné přihlásit se ke Státním závěrečným zkouškám.

Zavřít

Fakulty a součásti