Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Volby do senátu

Volby do Akademického senátu Fakulty logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně pro funkční období 2021 – 2024

V říjnu nás čekají volby do Akademického senátu FLKŘ

Volby do tzv. „malého senátu“ jsou pro fakultu velice důležité. Senátoři zásadním způsobem ovlivňují chod i směřování fakulty. Akademický senát spojuje studenty i akademiky, kteří efektivně spolupracují na zlepšování budoucnosti fakulty.

Kandidáty do senátu FLKŘ je možné navrhovat na návrhových lístcích, které jsou zveřejněny v informačním systému FLKŘ a jsou k dispozici na sekretariátu děkana FLKŘ a na recepci budovy UH1. Návrhové lístky se odevzdávají na sekretariátě děkana FLKŘ. Kandidáty je možné navrhovat od 20. 9. 2021 do 5. 10. 2021 do 14:00 hodin.
Dne 2. 10. 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin bude zabezpečen přístupu k odevzdání návrhových lístků na sekretariátě děkana FLKŘ.
Ve volbách do AS FLKŘ se volí 6 zástupců akademických pracovníků a 5 zástupců studentů.

Fakulty a součásti

Zavřít