Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Konference

CrisCon: Zaostřeno na sucho

„Co se týče sucha, mám pro Vás špatnou zprávu – epizody budou nejen častější, ale i delší. Všechny naše výpočty a všechny naše vědomosti směřují k tomu, že sucho bude skutečně problém číslo jedna něčeho, čemu říkáme klimatická změna.“

Touto pesimistickou prognózou úvodního přednášejícího prof. Zdeňka Žaluda z Mendelovy univerzity začala konference CrisCon – Krizové řízení a řešení krizových situací, která se již poosmé uskutečnila na půdě FLKŘ. Tradiční setkání odborníků z akademické sféry i z praxe zaostřilo na nejdiskutovanější bezpečnostní hrozby současnosti.

Dva jednací dny, čtyři odborné sekce, 119 přihlášených, 31 příspěvků a čtyři postery. To jsou jen některá z čísel charakterizující letošní ročník. Svěží vítr vnesla do příprav konference nová předsedkyně organizačního výboru Ing. Kateřina Víchová, z jejíhož pera pocházela většina realizovaných novinek. Klasické prezentace studentských prací nahradila posterová sekce a čtvrteční program byl na rozdíl od loňska, kdy se jednalo v odborných sekcích,  pro všechny účastníky společný. Nový impuls dostala i společenská stránka konference, která se premiérově uskutečnila v HOP Areně, a na servisu pro zúčastněné se projevila nečekaně silná sponzorská podpora. „Rádi bychom poděkovali za podporu společnostem Austin Detonator s.r.o., Continental Barum s.r.o., EGO Zlín, spol. s r. o., GEOtest, a.s., Kayaku Safety Systems Europe a.s., POHORELEC s.r.o. a v neposlední řadě hostitelskému městu Uherské Hradiště,“ zdůrazňuje Kateřina Víchová.

Po slavnostním zahájení konference, kde zazněly mimo jiné projevy rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka Ph.D. a představitelů Zlínského kraje i města Uherské Hradiště, byl otevřen blok přednášek. Největší ohlas vzbudilo již zmíněné vystoupení prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. na téma „Sucho jako rizikový environmentální faktor – příčiny, dopady, adaptace“. Mezi další významné osobnosti, jež se zúčastnily letošního ročníku, patřili mimo jiné bývalý hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D. (příspěvek „Patří extrémní horka a jejich následky do krizových situací?“) či ředitel Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA, který pohovořil o úloze Policie ČR při rizikových fotbalových utkáních. „Na pestrosti zúčastněných se pozitivně projevuje spolupráce naší fakulty s Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně, který již pátým rokem působil v roli spoluorganizátora konference. Z významných organizací, jejichž zástupci se konference zúčastnili, lze zmínit i Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, Bezpečnostní informační službu či Správu státních hmotných rezerv,“ doplňuje odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D.

Konference CrisCon byla první z řady významných událostí, které Fakulta logistiky a krizového řízení na podzim hostí. Následovat bude premiérový ročník uherskohradišťské Noci vědců (27. září) a mezinárodní logistické symposium (4. – 8. listopadu). V pátek 11. října navíc fakulta oficiálně oslaví své desáté výročí.

Text: Jiří Dokulil

 

Fakulty a součásti

Zavřít