Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Týden plný inspirací

Fakulta logistiky a krizového řízení klade velký důraz na propojení teoretických znalostí s praktickou výukou svých studentů. Proto se minulý týden nesl ve znamení exkurzí.

Studenti 2. ročníku profesně zaměřeného studijního programu Aplikovaná logistika začali týden exkurzí ve firmě Mesit Holding, a. s. Na úvod exkurze personální ředitel společnosti představil strukturu celého holdingu. Následně byla ve dvou skupinách organizována exkurze ve výrobě. První část byla věnována logistice, ve druhé části se pak studenti seznámili se způsobem zajištění kvality ve firmě.  Hlavním přínosem pro studenty SP Aplikovaná logistika bylo seznámení se s provozem společnosti z pohledu logistických procesů. Jednalo se zejména o část holdingu, zajišťující kusovou výrobu (například pro letecký průmysl), a specifika distribuce výrobků vyráběných v malých dávkách.

 

5. dubna 2022 proběhla exkurze studentů studijního programu Aplikovaná logistika ve firmě Evektor, spol. s r.o. se sídlem v Kunovicích. Jedná se o mezinárodní společnost, která patří mezi přední vývojové a výrobní společnosti působící v leteckém průmyslu České republiky. Mezi další zaměření této společnosti patří vývojové aktivity v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu. Studenti měli možnost navštívit výrobu ultralehkých letadel a diskutovat mimo jiné o tématech z oblasti nákupu, skladování či kvality. Byla jim rovněž nabídnuta možnost praxe a spolupráce při přípravě bakalářských prací.

 

6. dubna 2022 navštívili studenti FLKŘ společnost Tescoma, kterou zřejmě není potřeba blíže představovat. Nadchlo je, mimo skladování a manipulační techniky, převážně řešení dynamické kompletace jednotlivých objednávek, včetně způsobů řešení dopravníků. Studentům byla názorně předvedena celá škála aktuálních trendů v logistice, jako jsou automatické skladovací systémy Kardex a Shuttle, užití automatické identifikace ve skladování, řízení rizik v logistických procesech skladu či vytváření řešení pro udržitelný rozvoj distribučního skladu.

7. dubna 2022 se konala exkurze 2. ročníku Aplikované logistiky, 2. ročníku Managementu rizik
a 1. ročníku navazujícího magisterského studia Bezpečnost společnosti v podniku Hanon Systems Autopal s.r.o. V podniku byla představena výroba chladičů a egr ventilů. Studenti navštívili externí sklad společnosti a výrobu. Praktické ukázky byly doplněny o výklad a aplikaci logistických metod, které si naši studenti při výuce na FLKŘ již osvojili.

Fakulty a součásti

Zavřít