Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Studenti zlínské univerzity pomáhají v oblasti zasažené tornádem!

Jihomoravský kraj, především oblast Břeclavska a Hodonínska, ve čtvrtek večer 24. června zasáhly ničivé bouře a tornádo.

Místním obyvatelům zůstali jen oči pro pláč. Pohroma zanechala za sebou více než tisíc zdemolovaných domů. Tato situace nenechala studenty Univerzity Tomáše Bati chladnými. Hned druhý den po katastrofě se po výzvě pana rektora začali hlásit jako dobrovolníci na pomoc jižní Moravě.

Fakulta logistiky a krizového řízení si celou organizaci vzala pod své křídla. „Vždyť kdo jiný než my?“ zkonstatovala děkanka fakulty Zuzana Tučková.  „Zájem ze strany studentů Univerzity Tomáše Bati o dobrovolnictví je obrovský. Do této chvíle registrujeme přes 100 dobrovolníků napříč všemi fakultami univerzity. Jsme pyšní, že máme tak šikovné a uvědomělé studenty“ dodala děkanka Zuzana Tučková.

„Pracujeme v Moravské Nové Vsi již druhý den. Pomocníků je stále méně a méně a práce je víc a víc. Lidé jsou za dobrovolníky strašně vděčni. My pracujeme u jedné babičky, která celý den plakala, protože byla strašně vděčná za pomoc. Složky IZS řeší jiné práce než pomoc přímo v konkrétních rodinách. Za každou pomoc budou tyto vesnice zasaženy tornádem rády“ řekla studentka Fakulty logistiky a krizového řízení Natálie Němcová.

„Srdcem jsme na jižní Moravě a dokud bude potřeba, tak budeme nápomocní!“ podotkla děkanka.

Fakulty a součásti

Zavřít