UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Děkan FLKŘ

Protokol o volbě kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Dne 10. 5. 2018 v čase od 14:00 se uskutečnilo řádné zasedání AS FLKŘ, na kterém proběhla dle přílohy č. 2 Jednacího řádu AS FLKŘ “ Řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem“ volba kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ.

Kandidátkou na jmenování děkankou FLKŘ UTB byla zvolena doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Protokol o volbě kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Zavřít

Fakulty a součásti