UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
2. kolo FLKŘ

Prodloužení termínu podání přihlášek do 2. kola!

Děkan Fakulty logistiky a krizového řízení doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. vydal dodatek k Rozhodnutí děkana RD/11/2018 k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 pro akreditované bakalářské a navazující magisterské studijní programy v prezenční a kombinované formě studia uskutečňované v českém jazyce. Tímto dodatkem se prodlužují termíny podání přihlášek do bakalářských i magisterských programů.

Termín podání e-přihlášky do Bc. studijních programů: od 11. 6. 2018 do 10. 9. 2018
Termín podání e-přihlášky do NMgr. studijního programu: od 11. 6. 2018 do 10. 9. 2018

Co dále byste měli vědět?

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (dále jen „poplatek“) činí:

  • Bc. studijní program Procesní inženýrství 320,– Kč
  • Bc. studijní program Ochrana obyvatelstva 320,– Kč
  • Bc. studijní program Bezpečnost společnosti 490,– Kč
  • NMgr. studijní program Bezpečnost společnosti 490,– Kč

Úhrada poplatku do 11. 9. 2018 (pro přihlášky do NMgr. studia).
Úhrada poplatku do 11. 9. 2018 (pro přihlášky do Bc. studia).

Termín doručení vyplněné, vytištěné a podepsané e-přihlášky nejpozději do 11. 9. 2018.

Přijímací zkouška do bakalářského i magisterského programu Bezpečnost společnosti proběhne 20.9.2018.

Zápis ke studiu proběhne pro prezenční formu studia 20. 9. 2018 v odpoledních hodinách, pro kombinovanou formu studia 21. 9. 2018 v dopoledních hodinách.

Uchazeči, kteří si podají přihlášku v původně platných termínech, tj. elektronickou přihlášku a uhrazení poplatku do 13. 8. 2018, doručení vytištěné přihlášky včetně požadovaných příloh do 17. 8. 2018, se týkají i původní termíny v Rozhodnutí děkana RD/11/2018. Znamená to, že uchazeči obdrží elektronicky pozvánku na přijímací zkoušku a zúčastní se jí 27. 8. 2018.

Všichni uchazeči, kterých se týkají tyto původní termíny, budou o výsledcích přijímacího řízení vyrozumění nejpozději do 31. 8. 2018 a zápisy ke studiu proběhnou v období od 4. 9. do 15. 9. 2018.

Směrnici, která obsahuje veškeré informace najdete zde:

RD/12/2018

Zavřít

Fakulty a součásti