UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
SVOČ

SVOČ: Triumf „prváků“

Nebývalým úspěchem studentů prvních ročníků bakalářských i magisterských programů skončil letošní ročník Soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti na FLKŘ. Formát této události zůstal stejný jako v minulých dvou letech – účastníci se tedy mohli těšit na klasický „conference day“, kde se studenti navzájem seznamovali s výsledky svojí práce a s nasbíranými poznatky. O příjemné zpestření se postaraly oběd v HOP Areně a závěrečné vyhlašování výsledků, na kterém nechyběl slavnostní přípitek ani ochutnávka panna cott stylizovaných do fakultních barev.

Do fakultní „SVOČky“ odevzdalo svoji přihlášku celkem 22 studentů fakulty, z nichž rovná dvacítka našla odvahu předstoupit před odbornou komisi. Soutěžilo se v trojici tematických sekcí, z důvodu menšího počtu přihlášek v bakalářské sekci Ochrana obyvatelstva si však soutěž vystačila s dvěma odbornými komisemi. První z nich byla určena pro studenty oboru Ovládání rizik (včetně specializace logistika) a v rámci jejího předsednictví se střídali děkanka FLKŘ doc. Tučková a proděkan pro tvůrčí činnost dr. Taraba. Druhá komise, jež posuzovala studenty bakalářské sekce Ochrana obyvatelstva a zároveň studenty navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost společnosti (bez ohledu na specializace), měla svého předsedu v doc. Mikovi.

O poskytnutí zpětné vazby pro zúčastněnou dvacítku studentů se však starali nejen kmenoví akademičtí pracovníci fakulty, ale také vzácní hosté. Praxi zastupovali Ing. Robert Pekaj z Oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje a také dvojice absolventů. Ing. Kamil Blažek má za sebou několikaleté působení na propagačním oddělení fakulty a v současnosti pracuje v jedné z největších poradenských firem na světě (součást tzv. „big four“) – Ernst & Young. Ing. Michal Gregor vystudoval na FLKŘ environmentální bezpečnost, dokonce se před dvěma lety stal historicky prvním vítězem SVOČ v magisterské kategorii a nyní se ve společnosti Continental zabývá implementací legislativy z oblasti environmentu, havarijním plánováním a koordinací ochrany ovzduší, půdy a vod. Sestavu absolventů doplnila Ing. Kateřina Víchová, jež spojila svou profesní dráhu s akademickou sférou. Kromě toho, že studuje doktorát na Fakultě aplikované informatiky UTB ve Zlíně, působí externě i na FLKŘ, kde vyučuje předměty Krizový management a Logistika výroby a distribuce.

Zatímco v bakalářské sekci Ovládání rizik a logistika potvrdil roli černého koně „prvák“ Jan Marada, v odborné sekci určené studentům navazujícího magisterského studijního programu triumfovala „čtvrťačka“ Žaneta Pěrková, kterou hnala kupředu silná sestava příznivců. Jednak mezi nimi figurovala další absolventka FLKŘ Ing. Kateřina Gálová v roli vedoucí práce, jednak vedoucí výroby a mistr ze společnosti 5 M, kde Žanetina práce vznikala. Sestavu vítězů doplnila „třeťačka“ Veronika Ďurčíková, která v bakalářské sekci Ochrana obyvatelstva kromě pomyslné zlaté medaile získala i speciální cenu poroty.

Pro oceněné studenty byly stejně jako v minulých letech připraveny zajímavé věcné ceny – mj. poukaz na pobyt v hotelu pro dvě osoby, externí hard disky a dary z módní kolekce UTB (univerzitní mikiny a bundy). Všichni zúčastnění navíc stejně jako v minulých letech získali symbolické stipendium na podporu svojí další tvůrčí činnosti.

Sečteno a podtrženo, „SVOČka“ si i v letošním roce udržela punc společenské události, na které se potkávají studenti různých ročníků a oborů. Pro některé se jednalo o ostrý test bakalářské či diplomové práce, jiní teprve zjišťovali, zda mají na vědeckou činnost ty správné buňky. Nezbývá než doufat, že bude tradice této události pod novým organizačním týmem pokračovat i v dalších letech. „Pro dosavadní organizační štáb byla tato „SVOČka“ derniérou. Moc bychom si přáli, aby se na fakultě našli nadšenci, kteří v naší práci budou pokračovat a kteří zachovají pověst „SVOČky“ jako příjemné společenské události, kam si studenti chodí posílit sebevědomí a inspirovat se od svých kolegů,“ dodává koordinátor posledních tří ročníků SVOČ FLKŘ – Ing. Jiří Dokulil.

Výsledky

Ochrana obyvatelstva na bakalářském stupni studia

  1. místo a speciální cena poroty – Veronika Ďurčíková (Mezinárodní humanitární právo a jeho šíření v podmínkách České republiky)

Ovládání rizik a logistika na bakalářském stupni studia

  1. místo – Jan Marada (Rizika mezinárodního obchodu v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a ochrany spotřebitele)
  2. místo – Jan Beran (Analýza rizik vzniku vad ve výrobním procesu ve společnosti FATRA a.s.)
  3. místo – Michal Slavík (Mikroskopická simulace dopravní křižovatky v obci Kunovice)

Bezpečnost společnosti na magisterském stupni studia

  1. místo – Bc. Žaneta Pěrková (Optimalizace procesů výroby ve vybraném podniku)
  2. místo – Bc. Daniel Vlach (Nástražné výbušné systémy a jejich řešení při nálezu)
  3. místo – Bc. Nicol Jankůjová (Řízení rizik ve výrobní sféře podniku)

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti