UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
FLKŘ Konference

Uherské Hradiště přivítá odborníky na krizový management

Vytvořit prostor k diskusi o nejnovějších poznatcích bezpečnostní problematiky a umožnit místním pedagogům kontakt s odbornou komunitou. Tyto cíle jsou hnacím motorem organizátorů sedmého ročníku mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací, která se v termínu 13. – 14. září 2018 uskuteční v Uherském Hradišti. O analýze rizik, kybernetické bezpečnosti či logistických aspektech krizového řízení se bude hovořit v areálu Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která konferenci organizuje ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

„Představitelé obcí i podniků nejsou na krizové situace vybaveni, nemají speciální školení. Teď by konečně měli mít možnost zodpovědnost podepřít i určitou znalostí. Je dobře, že je tu fakulta, která není obchodníkem s deštěm, ale podává relevantní informace.“ Těmito slovy otevřel první ročník konference v roce 2012 tehdejší hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Jeho slova zůstávají platná dodnes. Ve složité bezpečnostní situaci, kterou ovlivňují teroristické útoky, vyčerpání tradičních zdrojů strategických surovin či narušení kybernetické bezpečnosti, má setkávání odborné komunity a hledání nových východisek zcela jistě svůj význam. Potvrzuje to i podpora nejvyšších představitelů územní samosprávy. „Letošní ročník konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy i rektorů obou pořádajících vysokých škol prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. (VUT Brno) a prof. Ing. Petra Sáhy, CSc. (UTB ve Zlíně),“ sdělil děkan hostitelské Fakulty logistiky a krizového řízení doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.

Věděli jste, že o minulé konferenci napsali článek i naši studenti do Fakultní Revue?

Základními diskusními tématy konference jsou analýza rizik a jejich řízení, environmentální bezpečnost, kybernetická bezpečnost, logistika a doprava a ochrana obyvatelstva v krizových situacích. Stejně jako loni má v programu své místo také studentská sekce určená zejména pro studenty doktorských a magisterských studijních programů. „Snažíme se dát prostor nejdůležitějším oblastem bezpečnostní problematiky. Se šíří diskusních témat souvisí i velice pestré spektrum účastníků. V loňském roce se konference zúčastnili mimo jiné představitelé Českého hydrometeorologického ústavu, Českého národního výboru pro omezování následků katastrof či Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje,“ zavzpomínal odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. z Fakulty logistiky a krizového řízení.

 

Podle jeho slov si organizační tým letos vzal za cíl zvýšit zájem o konferenci zejména na úrovni měst a obcí. První zprávy o přihlášených účastnících naznačují, že se to podařilo. „Již nyní, necelý týden před uzávěrkou registrací, máme přihlášeny zhruba dvě desítky pracovníků krizových odborů měst a obcí z celé České republiky. Jsme rádi, že zájem o účast na naší konferenci roste i mezi pracovníky krajských úřadů,“ doplnil Jiří Konečný, který na konferenci očekává celkovou účast přibližně 90 odborníků. Ze známých organizací, jež projevily zájem o účast při letošním ročníku, můžeme zmínit například Správu železniční dopravní cesty, Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, Správu státních hmotných rezerv či Policejní akademii ČR v Praze. Vzhledem k prodloužení termínů registrací se však zájemci o účast ještě stále mohou hlásit. Uzávěrka přihlášek byla posunuta na pátek 10. srpna 2018.

Bližší informace o sedmém ročníku konference Krizové řízení a řešení krizových situací jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách:

KONFERENCE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 

Zavřít

Fakulty a součásti