Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Business for Breakfast – Triangle Way

Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně pořádala event Business for Breakfast – Triangle Way

Úspěšně jsme odstartovali první „Business for Breakfast – Triangle Way”, který se konal v pátek 19. května 2023 v prostorách Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Setkání, kterého se zúčastnilo více než dvacet zástupců z veřejné i podnikatelské sféry, bylo velmi úspěšné a přineslo řadu pozitivních výsledků. „Hlavním cílem akce je propojit akademickou sféru s praxí, a to nejen s veřejnými podniky, jako je hospodářská komora či Úřad vlády, ale především s městem Uherské Hradiště a podnikatelskou sférou. Toto propojení bylo úspěšně navázáno a představuje základní kámen pro budoucí spolupráci,“ řekla děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Zuzana Tučková.

Věříme, že nově navázaná spolupráce přinese vzájemné obohacení pro všechny zúčastněné strany a pomůže překlenout propast mezi teorií a praxí. Naše společná práce, založená na otevřené komunikaci a sdílení znalostí, má potenciál přinést inovace, rozvoj a ekonomický růst pro náš region“, dodala děkanka.

Děkujeme všem účastníkům za jejich zapojení a těšíme se na další setkání na podzim “Business for Breakfast – Triangle Way”.

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít