Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Děkan FLKŘ

Doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. zvolena kandidátem na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Dne 10. 5. 2018 v čase od 14:00 se uskutečnilo řádné zasedání AS FLKŘ, na kterém proběhla dle přílohy č. 2 Jednacího řádu AS FLKŘ „Řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem“ volba kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ.

Kandidátem na jmenování děkanem FLKŘ UTB byla zvolena v prvním kole doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. s počtem šesti hlasů.

Protokol o volbě kandidáta na jmenování děkanem FLKŘ UTB

Fakulty a součásti

Zavřít